DEVELOPMENT HISTORY

1990.12    公司成立“新昌县儒岙天姥弹簧厂”
1994.01    变更为“新昌县第一弹簧厂” 
1998.08    注册“美日”商标 
2000.10    注册“美力”商标, 新厂房落成(位于儒岙镇)
2002.05    成立“浙江美力弹簧有限公司” 
2010.11    成立“浙江美力科技股份有限公司”  
2012.07    成立“长春美力弹簧有限公司” 
2013.07    成立“浙江美力汽车弹簧有限公司” 
2014.04    成立“绍兴美力精密弹簧有限公司” 
2017.02    成为中国弹簧行业第一家上市公司 ( 深圳证券交易所挂牌) 
2018.04    收购“上海科工机电设备成套有限公司” 
2021.08    成立“浙江美力物流有限公司” 
2021.10    收购 北京大圆及江苏大圆70%股权
2023.10    收购上海核工69.04%股权

发展历程